Fundamenty przemysłowe pod maszyny

Wykonujemy fundamenty pod prasy, obrabiarki, tokarki, frezarki, wietratki, pod linie produkcyjne itd. Działamy na terenie całej Polski.

Projektujemy i wykonujemy fundamenty pod różne maszyny przemysłowe. Prace wykonujemy wewnątrz istniejących hal jak i na zewnątrz. Wycinamy posadzki na dowolną głębokość piłą diamnetową w sposób bezpyłowy. Tam gdzie zachodzi potrzeba to osadzamy fundamenty na palach, wykonujemy ścianki larsena, jak również odwadniamy wykopy.

Rodzaje fundamentów:

award
Wykonujemy również kanały w istniejących posadzkach pod różne instalacje. Fundamenty mogą być wykonywane zarówno z szalowaniem zewnętrznym jak również po obrysie fundamentu, co zmniejsza dewastacje istniejącej posadzki. Krawędzie zazwyczaj są wzmacniane róznymi stalowymi kształtownikami.

smiley
Z fundamentu wyprowadzamy elementy kotwiące maszynę z fundamentem, zostawiamy otwory do zalania po usadowieniu maszyny jak również zalewamy na gładko a kotwienie odbywa się przez firmę montująca maszynę.

Zapraszamy!
FA-BUD Marek Fabin
Bardo, Dolnośląskie


captcha